Kalite Yönetim Sistemi

Giriş

ÖNSÖZ

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite El Kitabı (KEK) Kurumun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını ve işleyişini açıklamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi, yasal mevzuatlar çerçevesinde yürüttüğümüz hizmetleri standarda uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi ve sürecin her aşamasını kontrol altında tutarak, istenilen kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi temeli üzerine kurulmuştur.

Sistem; kurumun yönetim yapısını, işleyişini, stratejik planlamasını, iş tanımları ve gerekleri ile tüm çalışanların sorumluluklarını oluşturan temel öğeleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsam çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite El Kitabı, kurumun tüm çalışanları tarafından benimsenmiş ve kalite anlayışının gelişmesine olanak sağlamıştır.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Kalite Yönetim Sistemi ile varmak istediğimiz nihai hedef; vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütmek, kalite politikamız ile bunları destekleyen kalite hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda hedef kitlemizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmayı sağlamaktır.

 

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

         Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek,  uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. 

VİZYONUMUZ
          Gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye.

 

Kalite Politamız-Kalite El Kitabı

KALİTE POLİTİKAMIZ 

           Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında nitelikli hizmet sunan, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi bir Bakanlık olmak için kalite politikamız;

  • Sürdürülebilir tarımsal üretimi,
  • Yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi,
  • Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği,

           sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.

Kalite El Kitabı.docx

Etik Beyannamesi

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1Çalışanların mesleki gelişimleri için imkan sağlanır
2Sosyal imkanlar geliştirilir
3Performans kriterleri mülakatla değerlendirilir
4Birimler arasındaki iletişim geliştirilir
5Emek ve bilgi sahibi kişinin haklarına saygı duyulur
6Başarılı çalışmalar takdir edilir
7Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
8Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir
9Yönetim kademesi ve çalışanlar birbirlerine güvenir
10İl müdürlüğü bütün şubelere eşit mesafede durur
11Faaliyet ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır
12Etik dışı davranışlara yöneticiler ve personel prim vermez
13Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
14Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
15Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
16Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
17Mesai kavramına azami özen gösterilir.
18Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
19Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
20Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
21Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
22Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
23Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
24Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
25Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
26Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
27Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
28Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
29Çalışanların performansı ödüllendirilir.
30Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
31Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
32Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
33Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
34Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.

Görev, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Şubeler Görev, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

​           

     

Ortak Görev ve Sorumluluklar

​  

 

 

İş Akış Şemaları

​ 

 

Eğitim Denetim Tablosu

​ 

 

 

Hassas Görevler

 • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
 • Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
 • Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
 • Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
 • Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
 • Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
 • Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü
 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
 • Hukuk Birimi
 • Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri
 • Döner Sermaye Saymanlığı

 

Risk Değerlendirme

​ 

 

''